Proizvodi

Asortiman proizvoda koji se mogu izraditi u našim pogonima je dosta širok. Izdvajamo:


Ambalaže
kutije, etikete, nalepnice, kese ...
Reklamni materijal
letci, brošure, katalozi, prospekti, posteri ...
Reklamna galanterija za prezentaciju preduzeća
fascikle, kese, reklamni blokovi i sveske ...
Artikali za promociju proizvoda
vobleri, podmetači, hengeri, kartoline i mnogi drugi