Oprema

Priprema - Prepress

Priprema štampe podrazumeva dizajn i grafičku obradu na najsavremenijim Apple i PC računarima, kao i kompletan proces pripreme fajlova sve do štampe.
Priprema takođe obuhvata izradu filma, ploča, sita, klišea itd.

Štampa - Press

Proces štampe se obavlja u ofset, sito i tampon tehnici.


U ofset štampi raspolažemo:
četvorobojnom mašinom KBA RAPIDA formata B/2
(52 x 72 cm)
dvobojnom mašinom KBA RAPIDA formata B/2
(52 x 72 cm)
jednobojnom mašinom PERLA formata A/2


Štampamo na svim vrstama papira i kartona od 50 do 500 gr/m2.

Sito štampu radimo na svim vrstama materijala. Raspolažemo poluautomatskom mašinom formata B/2 i više ručnih mašina različitog formata.

Tampon štampa se koristi uglavnom za štampu na neravnim materijalima i reklamnoj galanteriji.

Dorada - Postpress

Dorada se odvija najčešće u više faza. U našem pogonu za doradu se nalaze:


- mašina za plastifikaciju do širine 50 cm)
- zaklopna mašine za štancovanje formata B/2
- cilindar mašina za štancovanje HEILDELBERG formata B/3
- mašina za savijanje STAHLL formata B/1 i više manjih mašina
- mašine za izradu časopisa
- prese za zlatotisak
- mašine za kaširanje, lepljenje ...
- razna oprema za ručnu doradu, stavljanje nitni, kanapa ...